Κυριακίδης Αχιλλεύς

Κύπριος νομικός και λεξικογράφος. Γεννήθηκε το 1863 και πέθανε το 1925. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται: Μέγα Ἑλληνοαγγλικόν Λεξικόν μετά προσθέτου κυπριακοῦ  λεξιλογίου, Συγκριτικόν Ἀγγλοελληνικόν Λεξικόν ἰδιωματισμῶν, παροιμιῶν καί φράσεων, Ἀγγλοελληνικοί διάλογοι. Πέρα από τις καθαρά λεξικογραφικές του εργασίες, ο Α. Κυριακίδης εξέδωσε επίσης το έργο Συλλογή Ἑλληνικῶν Παροιμιῶν.