Κωνσταντίνος Ε΄

Image

Βυζαντινός αυτοκράτορας. Γεννήθηκε το 718 ή 719 και πέθανε το 775. Στον θρόνο διαδέχθηκε τον πατέρα του Λέοντα Γ΄ τον Ίσαυρο το 741. Είναι γνωστός με την επωνυμία Κοπρώνυμος επειδή, κατά τους εχθρούς του, όταν βαπτιζόταν είχε ρυπάνει την κολυμβήθρα, αλλά και με την επωνυμία Καβαλλίνος επειδή, δήθεν, του άρεσε η μυρωδιά της κοπριάς.

 

Επί των ημερών του, πραγματοποιήθηκε αραβική επιδρομή στην Κύπρο, το 747 μ.Χ., στην οποία πήρε μέρος σημαντική δύναμη πλοίων (1.000 δρόμωνες). Ο βυζαντινός στόλος, ενισχυμένος κι από τον στόλο των Κιβυρραιωτών, στο θέμα των οποίων υπαγόταν η Κύπρος, αντιμετώπισε αποτελεσματικά τον αραβικό και στη ναυμαχία της Κεραμαίας τον κατέστρεψε ολοκληρωτικά σώζοντας έτσι το νησί.

 

Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόταν η Κεραμαία*, στον κόλπο της οποίας αναφέρεται ότι είχε διεξαχθεί η ναυμαχία. Μερικοί υποστηρίζουν ότι ήταν πόλη της Κύπρου, κι άλλοι όχι.

 

Επί ημερών του Κωνσταντίνου Ε΄ έγινε μια ακόμη αραβική επιδρομή στην Κύπρο, το 773, οπότε είχε αιχμαλωτισθεί και ο Βυζαντινός διοικητής του νησιού.