Λάρνακα κόλπος

Image

Κόλπος της επαρχίας Λάρνακας που εκτείνεται από το ακρωτήρι Πύλας μέχρι τα νότια της πόλης της Λάρνακας. Οφείλει την ονομασία του στην πόλη της Λάρνακας, την οποία περιβρέχει. Στον κόλπο βρίσκονται το λιμάνι, η μαρίνα και το αλιευτικό καταφύγιο της Λάρνακας καθώς και οι λιμενικές εγκαταστάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών και του κυπριακού διυλιστηρίου. Επίσης οι εγκαταστάσεις του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Δεκέλειας, καθώς κι εγκαταστάσεις της ομώνυμης βρετανικής στρατιωτικής βάσης.

 

Τόσο ο κόλπος της Λάρνακας όσο και η ομώνυμη παράκτια πεδιάδα διαμορφώθηκαν από τις ποτάμιες προσχώσεις του ποταμού Τρέμιθου. Από γεωλογικής απόψεως, το τμήμα της ξηράς που περιβρέχει ο κόλπος αποτελείται από πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις, σύναγμα (σχηματισμοί χαλικιών και άμμων), αποθέσεις του σχηματισμού Λευκωσίας (μάργες, ψαμμιτικές μάργες, κροκάλες και ασβεστολιθικοί ψαμμίτες), αποθέσεις του σχηματισμού αναβαθμίδων (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, άμμοι και χαλίκια), υφαλογενείς ασβεστόλιθους του σχηματισμού Κορωνιάς και αποθέσεις του σχηματισμού Αθαλάσσας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες και άμμοι).