Λιμανούδι όρμος

Μικρός κόλπος στην επαρχία Κερύνειας στα βορειοανατολικά του χωριού Λιβερά. Τα κύρια πετρώματα που περιβάλλουν τον κόλπο είναι οι ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, οι άμμοι και οι πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις. Για τον όρμο αυτό βλέπε περισσότερα στο λήμμα Κακολιμιονίν, ονομασία με την οποία είναι επίσης γνωστός.