Μασολάς

Θαλάσσιο φωτιστικό εργαλείο, που χρησιμοποιούσαν οι ψαράδες για το πυροφάνι˙ αποτελείτο από ένα κομμάτι ξύλο, κυρίως αναθρήκας, στην κορυφή του οποίου κάρφωναν ένα τενεκεδένιο δοχείο. Στη συνέχεια συμπίεζαν στο δοχείο διάφορα ρούχα ή κομμάτια κουβέρτας, τα κατάβρεχαν με πετρέλαιο και τα άναβαν. Άλλοι κατασκεύαζαν τον μασ'ολά με πιο απλό τρόπο. Έπαιρναν ένα κομμάτι ξύλο, περιτύλιγαν στην άκρη του ρούχα ή κομμάτια κουβέρτας, τα οποία κατάβρεχαν με πετρέλαιο. Ο μασ'ολάς ήταν η αποκλειστική απασχόληση των νεαρών ναυτών που εργάζονταν στις τράτες. Τον κρατούσαν συνεχώς αναμμένο κατά τη διάρκεια της διαλογής των ψαριών από την σαβούρα στην κουβέρτα της τράτας, με αποτέλεσμα να μαυρίζουν από τους καπνούς. Ο μασ'ολάς, όπως συνέβη και με άλλα παραδοσιακά θαλάσσια εργαλεία, παραχώρησε τη θέση του στους φανούς πετρελαίου, υγραερίου και τελικά στους ηλεκτρικούς φανούς.