ματσικόριδον ή μιτσικόριδον ή μιτσικόρτον

Ποίημα Άνθου Ροδίνη

Το ωραίο κι εύοσμο ματσικόριδον έγινε και σύμβολο αγάπης και τραγουδήθηκε. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε τους στίχους του Άνθου Ροδίνη που έγιναν γνωστότατο κι αγαπητό τραγούδι:

 

Ὃπως τό ματσικόριδον ἀντάν νά πῆ ν’ ἀθθίση

κοντά στόν ὄχτον τ’ αὐλατζιοῦ τζ'αί νά μουσκομυρίση

τζ'αί νά σκορπίση μυρωδκιές στούς κάμπους τζ'αι στά ὄρη,

ἔτσι ἒν τζ’ ἡ  ἀγάπη σου, λαλεῖς μου πάντα, κόρη.

 

Μά τζ’ ἡ  ἀγάπη μου ἐμέν, ἒν τζ'αί λαλῶ σου ψέμαν,

ἤπκιεν τά δάρκα τῆς ψυσ'ῆς τζ'αί τῆς καρκιᾶς τό γαῖμαν,

τζ’ ἄν ἡ δική σου ἔγινεν κρίνον κοντά στ’ αὐλάτζ'ιν

ἐμέναν ποταβρίζεται στόν οὐρανόν καβάτζ'ιν.