Μινόα ή Μινώα

Αρχαία πόλη της Αμοργού, νησιού των Κυκλάδων. Η Μινόα, που ήταν η σπουδαιότερη πόλη της Αμοργού, βρισκόταν στο εσωτερικό του νησιού, είχε ισχυρή οχύρωση και πλούσια πολιτιστική και θρησκευτική ζωή. Σε ένα από τα ιερά της, στο Σεράπιον, είχε, στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ., τοποθετηθεί στήλη με ψήφισμα για τον Κύπριο Ακεστίαν Νουμηνίου Καρπασεώτην. Με το ψήφισμα αυτό η Μινόα ανακήρυσσε τον Κύπριο Ακεστίαν πρόξενό της. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του ψηφίσματος βλέπε στο λήμμα Ακεστίας.