Μπεσσάν ή Μπεθσάν Bessan ή Bethsan οικογένεια

Image

Μεσαιωνική οικογένεια ευγενών. Στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε κατά την περίοδο των Σταυροφοριών, παίρνοντας το οικογενειακό επίθετο από ομώνυμη πόλη της Παλαιστίνης. Κλάδος της οικογένειας είχε εγκατασταθεί στην Κύπρο. Γνωστότερα μέλη της οικογένειας, σε σχέση προς την Κύπρο, είναι:

 

1. Αμωρύ ντε Μπεσσάν: Ο Λεόντιος Μαχαιράς τον αναφέρει στο Χρονικόν του ως σίρ Ἀμαρήν τε Πεσάν. Είχε αναμειχθεί στη διαμάχη που είχε ξεσπάσει στην Κύπρο μετά τον θάνατο του βασιλιά Ούγου Α΄ το 1218 ως προς το ζήτημα της αντιβασιλείας, αφού ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου, ο Ερρίκος, ήταν μόλις ενός χρόνου. Ο Αμωρύ ντε Μπεσσάν ήταν υποστηρικτής των αυτοκρατορικών δυνάμεων (των δυνάμεων του Γερμανού αυτοκράτορα Φρειδερίκου Β΄*) που αντιμάχονταν τους Ιβελίνους από τους οποίους τελικά ηττήθηκαν (βλέπε λήμμα Αγριδίου μάχη).

 

2. Βάλτερ ντε Μπεσσάν: Έδρασε στην Κύπρο επί ημερών του βασιλιά Ερρίκου Β΄ (1285-1324). Υποστήριξε το πραξικόπημα του αδελφού του βασιλιά Αμωρύ, που εκθρόνισε τον Ερρίκο το 1306. Μετά τη δολοφονία του Αμωρύ και την άνοδο ξανά στον θρόνο του Ερρίκου, το 1310, ο Βάλτερ ντε Μπεσσάν ήταν μεταξύ των ευγενών εκείνων που διώχθηκαν. Συνελήφθη και ρίχτηκε στη φυλακή, αρχικά στο βασιλικό παλάτι στη Λευκωσία, αργότερα στο κάστρο της Κερύνειας και στο κάστρο Βουφαβέντο. Τόσο αυτός όσο και ο Ιωάννης ντ’ Ιμπελέν και άλλοι αφέθησαν να πεθάνουν από πείνα στα κελιά τους, το 1315 ή 1316.

 

3. Ευστάθιος ντε Μπεσσάν: Έδρασε επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Β΄ (1369-1382). Αναφέρεται ότι το 1373 ήταν διοικητής της Αττάλειας στη Μικρά Ασία, η οποία είχε καταληφθεί από τις κυπριακές δυνάμεις υπό τον βασιλιά Πέτρο Α΄ το 1361 κι έκτοτε κατεχόταν από την Κύπρο. Ο Ευστάθιος ντε Μπεσσάν ήταν ο τελευταίος διοικητής της σημαντικής αυτής πόλης. Το 1373 οι Κύπριοι αποφάσισαν ότι δεν μπορούσαν να την κρατήσουν περισσότερο, ενόψει μάλιστα και του κινδύνου που αντιμετώπιζε το νησί από τους Γενουάτες. Διετάχθη έτσι η παράδοση της πόλης στους Τούρκους και η εγκατάλειψή της, πράγμα που έγινε ύστερα από σύναψη σχετικής συνθήκης. Αφού ο Ευστάθιος ντε Μπεσσάν έστειλε στην Κύπρο τους Χριστιανούς κατοίκους της Αττάλειας, απεχώρησε και ο ίδιος μαζί με την φρουρά της.

 

4. Ούγος ντε Μπεσσάν: Έδρασε επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Β΄ (1285-1324). Ήταν ένας από τους ευγενείς εκείνους που υποστήριξαν το πραξικόπημα του Αμωρύ ντε Λουζινιάν, ο οποίος και εκθρόνισε τον αδελφό του βασιλιά Ερρίκο το 1306. Λίγες όμως μέρες αργότερα, τόσο ο Ούγος ντε Μπεσσάν όσο και μερικοί άλλοι ευγενείς υπαναχώρησαν, τασσόμενοι εναντίον του Αμωρύ και υπέρ του έκπτωτου βασιλιά Ερρίκου. Ο τελευταίος ἐπερίλαβέν τους μετά χαρᾶς κατά τον Λεόντιο Μαχαιρά, επειδή ἀγρωνίσαν πῶς ἦτον κακόν τό ἐποίκασιν.

 

Όταν τελικά ο Ερρίκος εστάλη αιχμάλωτος στην Αρμενία (Μικρά Ασία), ο Ούγος ντε Μπεσσάν και μερικοί άλλοι υποστηρικτές του, αφού εξασφάλισαν και τη βοήθεια Γενουατών που ζούσαν στην Κύπρο, αγωνίστηκαν για την επιστροφή και παλινόρθωση του βασιλιά. Ο Ούγος ντε Μπεσσάν κατέλαβε την Αμμόχωστο για λογαριασμό του βασιλιά το 1310, αμέσως μετά τη δολοφονία του Αμωρύ ντε Λουζινιάν, κι εξελέγη από τους άλλους βασιλικούς ευγενείς αρχηγός του στρατού της Κύπρου. Από τη θέση αυτή ενήργησε με διάφορους τρόπους, τόσο εντός όσο κι εκτός Κύπρου, προκειμένου να επιτύχει απελευθέρωση του Ερρίκου και επιστροφή του στην Κύπρο. Όταν ο βασιλιάς επέστρεψε, το 1310, τον αντάμειψε για την υποστήριξή του αυτή.