Ονασαγόρας

Image

Βασιλιάς (;) της αρχαίας πόλεως του Ιδαλίου (σημερινό χωριό Δάλι), του 5ου π.Χ. αιώνα. Αναφέρεται στη γνωστή χάλκινη πινακίδα του Ιδαλίου που αποτελούσε κείμενο συμφωνίας της πόλης με τον γιατρό Ονάσιλο* τον Ονασικύπρου, όταν η πόλη επολιορκείτο από τους Κιτιείς και τους Πέρσες.

 

Στην πινακίδα βασιλιάς του Ιδαλίου αναφέρεται ο Στασίκυπρος* ως εξής (όπως έχει αποκρυπτογραφηθεί και διαβαστεί):

 

Όταν οι Μήδοι και οι Κιτιείς πολιορκούσαν την πόλη του Ιδαλίου, το έτος του Φιλοκύπρου του γιου του Ονασαγόρα, ο βασιλιάς Στασίκυπρος και η πόλη είχαν καλέσει τον γιατρό Ονάσιλο...

 

Προκύπτει ότι, όταν η πόλη επολιορκείτο (γύρω στο 480-470 π.Χ.), βασιλιάς ήταν ο Στασίκυπρος. Η χρονολόγηση όμως γίνεται με βάση τη θητεία ενός επωνύμου άρχοντος, του Φιλοκύπρου γιου του Ονασαγόρα.

 

Δεν γνωρίζουμε εάν ο αναφερόμενος Ονασαγόρας είχε υπάρξει πράγματι βασιλιάς του Ιδαλίου (πριν από το 480 π.Χ.) ή ήταν επώνυμος άρχων της πόλης, που φαίνεται ότι είχε δημοκρατικό πολίτευμα (βλέπε λεπτομερέστερα στο λήμμα Φιλόκυπρος).