Πύλη αγίας Παρασκευής

Ονομασία πύλης του τείχους που περιέκλειε την Λευκωσία κατά τον Μεσαίωνα και, συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Την περίοδο αυτή οι οχυρώσεις της Λευκωσίας ήσαν εντελώς διαφορετικές και μεγαλύτερης έκτασης απ' αυτές που κατάλοιπά τους σώζονται σήμερα και που ανήκουν στην αμέσως μετά την Φραγκοκρατία περίοδο, τη Βενετοκρατία.

 

Η πύλη της Αγίας Παρασκευής ήταν μια από τις πύλες που κατασκευάστηκαν στο τείχος το οποίο είχαν ανεγείρει οι Λουζινιανοί βασιλιάδες της Κύπρου.