Πεταχτάριν

Θαλάσσιο ερασιτεχνικό αλιευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για ψάρεμα από την ξηρά. Αποτελείται από τη «μάνα», που συνήθως είναι μισίνα No 30 ή 40, στην άκρη της οποίας δένονται ένα ή δυο αγκίστρια. Πριν ή μετά τα αγκίστρια τοποθετείται ένα βαρίδι από μολύβι. Αφού δολωθούν τα αγκίστρια εξακοντίζονται με ορμή στη θάλασσα, ενώ η άκρη της «μάνας» στερεώνεται κατάλληλα. Το ψάρεμα με το πεταχτάριν γίνεται το βράδυ και ελέγχεται το πρωί είτε περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται αριθμός εργαλείων. Μερικοί το πεταχτάριν το ονομάζουν και συρτή.