Πόπλιος Ματίνιος

Ρωμαίος δανειστής των Σαλαμινίων της Κύπρου, εξαιτίας του οποίου, καθώς και του Μάρκου Σκάπτιου, έγιναν τα επεισόδια στην κυπριακή Σαλαμίνα το 50 π.Χ. Για τα γεγονότα αυτά βλέπε τα λήμματα Κικέρων και Σκάπτιος Μάρκος.