Προστελλίνα

Ιμάντας, ένας από τους δύο που συγκρατούν το στρατούριν (σαμάρι) επί του ζώου. Η προστελλίνα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του στρατουρκού και περνά κάτω από τον λαιμό του ζώου, ενώ κάτω από την κοιλιά του περνά άλλος ιμάντας, ο λεγόμενος ποτζ΄οιλίτης*.