Σιγνιόρα πύργος

Ενισχυτικός πύργος των οχυρώσεων της μεσαιωνικής Αμμοχώστου. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα των τειχών της πόλης (βορειοδυτικά του γνωστού πύργου του Οθέλλου), προς τη θάλασσα. Βλέπε λήμμα Αμμόχωστος (πόλη), κεφάλαιο περί των οχυρώσεων.