Στησαγόρας Τιμοκράτους Καρπασεώτης

Image

Κύπριος της Αρχαιότητας. Είναι γνωστός από ψήφισμα των κατοίκων της Δήλου που βρέθηκε χαραγμένο σε στήλη. Σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, που ανήκει στον 2ο αιώνα π.Χ., η βουλή και ο λαός της Δήλου αποφάσισαν να τιμήσουν τον Στησαγόρα για τους ακόλουθους λόγους: Ο Κύπριος αυτός από την Καρπασία υπήρξε «ἀνήρ ἀγαθός» και πρόσφερε συνεχείς υπηρεσίες στο ιερό και στον λαό της Δήλου με προθυμία και γενναιοδωρία, όχι μόνο στο σύνολο αλλά και στον καθένα από τους πολίτες χωριστά. Σ' ανταπόδοση η βουλή και ο δήμος της Δήλου τον ανακήρυξαν πρόξενο και ευεργέτη της πόλης τους.