Σωτήρ

Image

Επώνυμο του Διός στην αρχαία Κύπρο. Μαρτυρείται σε επιγραφή προερχόμενη από την περιοχή του αρχαίου Κιτίου, στην οποία ο Ζευς φέρει το επίθετο Σωτήρ, η δε Αθηνά το επίθετο Νικηφόρος. Η επιγραφή είναι των Ελληνιστικών χρόνων, μνημονεύει δε τον βασιλιά Πτολεμαίο Θ' Σωτήρα Β' Λάθυρο (116-107 και 88-80 π.Χ.). Ο συνδυασμός των επιθέτων των δυο θεοτήτων του ελληνικού πανθέου, Σωτήρ και Νικηφόρος, φανερώνει ότι ο βωμός τους (όπου βρισκόταν και η επιγραφή) στήθηκε ύστερα από κάποια πολεμική νίκη του Πτολεμαίου Θ'.

 

Άγαλμα του Διός Σωτήρος υπήρχε στην αρχαία Αθήνα.

 

Σε επιγραφή των Ρωμαϊκών χρόνων, που βρέθηκε στη Νικόκλεια της Πάφου, ως Σωτήρες αναφέρονται και οι Διόσκουροι.