Ταλάριν

Παραδοσιακό είδος της κυπριακής καλαθοπλεκτικής. Επρόκειτο για κυλινδρικό αλλά μικρού μεγέθους καλάθι, πλεγμένο με σκλινίτζ’ια (βούρλα). Υπήρχαν, ωστόσο, διαφόρων ειδών και μεγεθών ταλάρκα. Εχρησιμοποιούνταν για να πιέζεται σ' αυτά και να παίρνει το επιθυμητό σχήμα το τυρί, η αναρή (= μυζήθρα) και το παραδοσιακό κυπριακό χαλλούμιν*.