Τέναγρα

Image

Κρατικό δάσος έκτασης 1.521 εκταρίων (11.373 σκαλών) στην επαρχία Αμμοχώστου, στα βόρεια του χωριού Γούφες. Από διοικητικής απόψεως, βρίσκεται στην έκταση των χωριών Τρυπημένη, Άγιος Νικόλαος, Μελούντα,  Άρτεμη, Κνώδαρα, Γούφες και Λευκόνοικο.

 

Η περιοχή του δάσους χαρακτηρίζεται από σχετικά ήπιο ανάγλυφο με μια κλίση από τα βόρεια (200 μέτρα) προς τα νότια (100 μέτρα).

 

Από γεωλογικής απόψεως, η έκταση του δάσους βρίσκεται πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας πάνω στις οποίες αναπτύχθηκαν ξερορεντζίνες. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται κυμαίνεται μεταξύ 400 και 500 χιλιοστομέτρων.

 

Το δυτικό τμήμα του δάσους Τέναγρα διασχίζεται από τον σκυρόστρωτο δρόμο Τρυπημένης-Κνωδάρων. Εξάλλου το δάσος προσεγγίζεται με χωματόδρομο που αρχίζει από το χωριό Γούφες.

 

Κύρια είδη βλάστησης στο δάσος είναι πεύκα, σπαλαθκιές, μερσινιές, σχινιές, ξισταρκές και θυμάρι.