Τιβέριος Tiberius Claudius Nero Caesar

Image

O δεύτερος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Κυβέρνησε από το 14 ως το 37 μ.Χ. Γεννήθηκε το έτος 42 π.Χ. και ήταν γιος του Τιβέριου Κλαύδιου Νέρωνος και της Λιβίας, τρίτης συζύγου του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα Οκταβιανού. Επειδή ο Οκταβιανός δεν είχε γιους, τον υιοθέτησε και για τούτο ο Τιβέριος διαδέχθηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο τον θετό πατέρα του. Μολονότι διοίκησε το κράτος κατά τρόπο εξαίρετο, επιβάλλοντας την τάξη και τη δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις επαρχίες και αναπτύσσοντας την οικονομία, βρέθηκε μπροστά σε συνεχείς καχυποψίες εις βάρος του και σε οικογενειακές δυσχέρειες. Πικραμένος από αυτά αποσύρθηκε στο Κάπρι, απ' όπου διοικούσε το κράτος μέσω των Πραιτωριανών. Πέθανε το 37 μ.Χ.

 

Ο Τιβέριος ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο το έτος 14 μ.Χ. Σε επιγραφή του ίδιου έτους από τη Νικόκλεια της Πάφου (κοντά στην Παλαίπαφο) περιέχεται όρκος νομιμοφροσύνης των Κυπρίων στον αυτοκράτορα Τιβέριο με την ευκαιρία της αναλήψεως της εξουσίας απ' αυτόν. Οι Κύπριοι υπόσχονταν, ορκιζόμενοι στην Ακραίαν Αφροδίτη, τον Υλάτην και τον Κερυνήτην Απόλλωνα, στους Διόσκουρους, στην Βοθλαίαν Εστία, τους προγονικούς θεούς του νησιού και τον νεκρό Οκταβιανό Αύγουστο, ότι θα υπακούουν, θα πειθαρχούν, θα ευνοούν και θα σέβονται τον Τιβέριο Καίσαρα και όλη του την οικογένεια, και στη στεριά και στη θάλασσα, και θα έχουν εχθρούς και φίλους τους εχθρούς και τους φίλους της αυτοκρατορικής οικογένειας.

 

Οι Πάφιοι, οι οποίοι φαίνεται ότι ευεργετήθηκαν από τον Τιβέριο, όπως και από τον προκάτοχό του Οκταβιανό, αφιέρωσαν άγαλμά του στην Παφία Αφροδίτη. Επιγραφή από την Παλαίπαφο αναφέρει ότι η βουλή και ο δήμος των Παφίων αφιέρωσαν το άγαλμα κατά «το πρώτο Τιβερίειο σεβαστό έτος», που είναι είτε το 14 μ.Χ., έτος της ανόδου του Τιβερίου στον θρόνο, είτε το 22 μ.Χ., έτος κατά το οποίο ο Τιβέριος παραχώρησε στο ιερό της Αφροδίτης στην Πάφο το δικαίωμα του ασύλου. Στην επιγραφή ο Ρωμαίος αυτοκράτορας χαρακτηρίζεται «σωτήρ και ευεργέτης» των Παφίων.

 

Σύμφωνα με τον ιστορικό Τάκιτο, στα χρόνια της εξουσίας του Τιβέριου οι Κύπριοι έθεσαν στη ρωμαϊκή σύγκλητο το αίτημά τους για αναγνώριση της ιδιότητας του ασύλου για τρεις ναούς στην Κύπρο, πράγμα που τους παραχωρήθηκε.

 

Ο Τιβέριος εμφανίζεται και σε δυο άλλες κυπριακές επιγραφές. Η μια από την Πόλη Χρυσοχούς (περιοχή της αρχαίας Αρσινόης). Σ' αυτήν οι «ιεροφάντες» ζητούν την ευσπλαχνία και τις ευεργεσίες του Διός και της Αφροδίτης για τις «ωραίες θυσίες» που τους πρόσφεραν. Η άλλη προέρχεται από τη Λάπηθο και αναφέρει ότι ο  Άδραστος Αδράστου, ιερέας των θεών στο Γυμνάσιο και γυμνασίαρχος, καθώς και ο επίσης γυμνασίαρχος γιος του Άδραστος, έκτισαν μέσα στο Γυμνάσιο ναό στον «Τιβέριον Καίσαρα Σεβαστόν θεόν» και έστησαν ως αφιέρωμα ένα άγαλμά του κατά το 16ο έτος της εξουσίας του Ρωμαίου αυτοκράτορα με την ευκαιρία των γενεθλίων του. Στην επιγραφή οι δυο αφιερωτές από τη Λάπηθο αυτοχαρακτηρίζονται «φιλοκαίσαρες». Από την ίδια επιγραφή φαίνεται επίσης ότι ο Τιβέριος, όπως και ο Οκταβιανός, είχαν θεοποιηθεί και λατρεύθηκαν ως θεοί στην αρχαία Κύπρο.

Φώτο Γκάλερι

Image