Τουρκία και Κύπρος

Image

Οι σχέσεις Κύπρου με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ξεκίνησαν ουσιαστικά με την κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς το 1571.

 

Η Τουρκία ως κράτος ιδρύθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1923. Το νέο τουρκικό κράτος που ιδρύθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είχε ήδη από τις 24 Ιουλίου του 1923, ως αποτέλεσμα της διάσκεψης της Λωζάνης που πραγματοποιήθηκε στην ελβετική αυτή πόλη από τον Νοέμβριο του 1922 μέχρι και τον Ιούλιο του επόμενου χρόνου, προδιαγεγραμμένες τις σχέσεις του με την Κύπρο. Με βάση τη συνθήκη αυτή και συγκεκριμένα τα άρθρα 16, 20 και 21, "η  Η Τουρκία παραιτείται κάθε δικαιώματος και τίτλου επί εδαφών που βρίσκονται έξω από τα σύνορα που ορίζει η παρούσα συνθήκη καθώς και επί των νησιών, εκτός από εκείνα στα οποία η ηγεμονία της αναγνωρίζεται από την (παρούσα) συνθήκη". Βάσει του άρθρου αυτού, η Τουρκία παραιτήθηκε επίσημα κάθε δικαιώματος επί της Κύπρου που, αν και κατεχόταν από την Αγγλία από το 1878, ωστόσο εθεωρείτο ακόμη τουρκική κτήση που είχε (προσωρινά) εκχωρηθεί στους Άγγλους. Αν και οι Άγγλοι προσάρτησαν την Κύπρο κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο (όταν η Τουρκία ετάχθη υπέρ των Γερμανών), ωστόσο η αβεβαιότητα για το μέλλον του νησιού εξακολουθούσε να υπάρχει.

 

Η Κύπρος ουσιαστικά αναγνωρίζεται από την Τουρκία ως Βρετανική κτήση το 1925 όταν ανακηρρύσσεται σε Αποικία του Βρετανικού Στέμματος.

 

Η επόμενη εμπλοκή της Τουρκίας στην Κύπρο έχει να κάνει με τη λεγόμενη Τριμερή Διάσκεψη του Λονδίνου το Σεπτέμβριο του 1955, οταν αναγνωρίζεται ως ενδιαφερόμενο μέρος της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

 

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο υποβολής Βρετανικών Σχεδίων , όπως το σχέδιο Μακμίλαν και Ραντκλίφ, κατά τη διάρκεια του Αγώνα της ΕΟΚΑ, η Τουρκία καθιερώνεται ως εκπρόσωπος και μητέρα πατρίδα της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας. Στις συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου που ακολούθησαν το 1959 η Τουρκία αποτελεί μέρος της λύσης αφού μαζί με την Ελλάδα και την Αγγλία αναλαμβάνει ως εγγυήτρια δύναμη του νεοσύστατου Κυπριακού Κράτους.

 

Κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών συγκρούσεων του 1963 η Τουρκία βομβαρδίζει την περιοχή Τηλλυρίας και απειλεί με εισβολή στην Κύπρο. Στη συνέχεια συντηρεί για τουλάχιστον 10 χρόνια τους Τουρκοκύπριους που έχουν αυτοεγκλωβιστεί σε θύλακες σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Στη συνέχεια συμμετέχει με δικό της συνταγματολόγο στις διευρυμένες συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού μέχρι και το 1974.

 

Στις 20 Ιουλίου 1974 μετά το πραξικόπημα της Ελληνικής Χούντας πραγματοποιεί εισβολή στην Κύπρο επικαλούμενη τα εγγυητικά της δικαιώματα για να προστατεύσει τους Τουρκοκυπρίους. Κατέχει έκτοτε το 36% περίπου της Κυπριακής Επικράτειας, έχοντας επιπλέον μεταφέρει χιλιάδες εποίκους για ενίσχυση του πληθυσμού στη Βόρεια Κύπρο.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image