Οθωμανοκρατία

Κύπρος 1571-1878 υπό τον έλεγχο των Οθωμανών

Image

Mε τον όρο Οθωμανοκρατία εννοούμε την περίοδο εκείνη των τριών αιώνων της ιστορίας της Κύπρου κατά την οποία το νησί κατεχόταν από τους Οθωμανούς Τούρκους. Δηλαδή από το 1570/71 (οπότε η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς (κι αφαιρέθηκε από τους Βενετούς) μέχρι το 1878 (οπότε εκχωρήθηκε από την Υψηλή Πύλη στη Μεγάλη Βρετανία). Συνεπώς η Οθωμανοκρατία (που λανθασμένα ονομάζεται Τουρκοκρατία) είναι η περίοδος μεταξύ της Βενετοκρατίας και της Αγγλοκρατίας.

 

Βλέπε λήμμα: Αγροτική ζωή -Οικονομία

 

 

Βλέπε ψηφιακός Ηρόδοτος- Αρχείο ΡΙΚ: Τουρκοκρατία

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Κύπρος είχε τους πιο κάτω Τούρκους Κυβερνήτες.

 

Οθωμανοί Μπεηλερμπέηδες
1570-1571 Lala Mustafa Pasha (b. c.1500 – d. 1580)
1570-1571 Lala Mustafa Pasha (b. c.1500 – d. 1580)
1571 Muzzafar Pasha
1571-1572 Sinan Pasha (1st time)
1572 Mehmed Pasha (1st time)
1573 Suleyman Pasha
1578 Arab Ahmed Pasha
1580 Mehmed Pasha (2nd time)
1580-1581 Mustafa Pasha
1581-1582 Sinan Pasha (2nd time)
1594 Ramazan Pasha
1594-1595 Murad Pasha
1598-1599 Frenk Cafer Pasha bin Abdul Mennan
1603 Said Ahmed Pasha
1607 Lonkazade Mustafa Pasha
1608 Cafer Pasha
1610 Dilaver Pasha
1613-1615 Ali Pasha
1628 Said Mehmed Pasha
1628-1629 Mustafa Pasha
1633-1634 Cafer Pasha
1635-1636 Ali Pasha
1638 Ahmed Pasha
1643 Zülfikar Pasha
1644 Halil Pasha
1647 Hasan Pasha
1648 Shaban Pasha
1650 Ahmed Pasha
1655 Ahmed Pasha
1655 Mustafa pasha
1656 Mehmed Pasha
1665 Ibrahim Pasha
af.1665 Derzi Ibrahim Pasha
af.1665 Abd al-Kadr Pasha

 

 

Μουτεσελιμης
1670-16.. ....
1676 Mortassa Ibrahim Pasha
c.1685 Baba Hasan Pasha
1680s Boyacıoğlu Mehmed Agha (in rebellion)
168.-168. Bosnak Ahmed Pasha?
168.-168. Çelak Ahmed Pasha?
1688-1689 Destari Mehmed Pasha
1689-1690 Halebli Ahmed Pasha
1690-1691 Kinci Ali Pasha
1691-1691/92 Sürmli Ali Pasha
1691/92-1692 Sarikçi Mustafa
1692-1693 Mehmed Pasha
1693 Kalaylikoz Ahmed
1693-1694 Kandilci Huseyin Pasha
1694-169. Bosnak Huseyin Pasha
1696-1697 Bahri Mehmed Pasha
1697-1698 Esir Mustafa Pasha
1698-1699 Midillini Ismail Pasha
1699-1700 Seyyid Ahmed Pasha (or Vezir Suleyman Pasha)
1701-1702 Serkis Osman Pasha
1702 Mustafa Bey
1702-1703 Osman Pasha
1703-1704 Devrikli Ibrahim Pasha

 

 

Muhassıl
1704 Rami Mehmed Pasha (b. 1654 - d. 1706)
Oct 1704-Jan 1705 Kethuda Ismail Pasha
1705 Ibrahim Pasha
1708-1709 Mustafa Pasha
1709 Ahmed Pasha
1709-1710 Yusuf Pasha
1711-1712 Ali Pasha
1712-1713 Yusuf Pasha
1713-1714 Davud pasha
1714-1715 VezirMehmed Pasha
1716-1718 Köprülüzade Damad Numan Pasha (b. 1670 - d. 1719)
1719-1720 Halil Agha
1722 Haci Ahmed Agha
1730 Mehmed Agha
1734-1735 Ismail Agha
1739 Hasan Agha
1741-1744 Assen Agha

 

 

Βαλής
Dec 1745-Sep/Oct 1746 Boynuegri Abdullah Pasha
1746-1748 Ebubekir Pasha (b. 1670 - d. 1757/58)
1748 Hasan Pasha

 

 

Μουχασίλης
1748 - 1740 Abdallah Pasha
1750-1758 ....
1758-1764 Çil Osman Agha (d. 1764)
1765-Aug 1766 Ahmet Bey
1766-1767 Süleyman Baki
1767-1770 Kasim (2nd time)
1770-1772 Haci Omer
1772-1773 Haci Ismail
1773-1775 Sadik Pasha
1775-1777 Es-Seyyid Omer
1777-1783 Süleyman Abdülbaki Agha
1783-1785 Haci Ismali Huseyin
1786-1791 Mehmed Kaptan
1791-1797 Haci Osman
1797-1799 Mustafa
1799 Seyit Ahmed
1799 Süleyman
1799 Osman Agha
1799-1800 Azmizade Yusuf Pasha
1800-1804 Mehmet Pasha
1804-1805 Seyit
1805-1809 Ahmet Pasha
1809 Haci Hüseyin
1809-1810 Mehmet Agha
1810–1815 Ahmed Pasha
1815-1819 Seid Mehmed Emin
1819-1822 Ahmed Pasha
1822-1825 Kücük Mehmed Silahser

 

 

Αιγύπτιοι Διοικητές
18 Apr 1822-1825 Salih Bey
1825-182. Mehmed Bey

 

 

Μουχασίληδες
1825-1827 Haci Mehmed Agha
1827-1830 Ali Ruhi
1830-18 Dec 1831 Ali Said (d. 1831)
Jan 1832-1833? Mehmed Es'ad Bey
Mar 1833–1837 Haci Said Mehmed Agha
1837-Dec 1837 Husrev Pasha
1838–Mar 1839 Osman Pasha (1st time)

 

 

Mütesarrifs
Mar 1839–Jul 1840 Hasan Pasha (1st time)
25 Jul 1840-1840 Osman Pasha (2nd time)
Oct 1840-Oct 1841 Mehmed Tal'at
Oct 1841-May 1842 Said Mehmed
17 May 1842-1843 Aziz Pasha
bf.Mar 1843-Feb 1845 Ibrahim Edhem Pasha (1st time)
Feb 1845-Jun/Jul 1845 Haci Mesrur Agha
Jul? 1845-1846 Haci Derbaz Agha
1846–Sep 1847 Hasan Pasha (2nd time)
Sep 1847–1848 Ismail Adil Pasha
1848-2 Aug 1850 Abdul Latif
3 Aug 1850-1851 Hasan Hafuz (Haftuz Pasha?)
1851-May 1853 Ibrahim Edhem Pasha (2nd time)
May 1853-1854 Mehmed Sherif Pasha
Sep 1854-1855 Cemaleddin Mehmed Pasha
1855-1856 Osman Sherif Pasha
1856-1857 Kani Pasha
Nov 1857-1859 Ishak Pasha
1859-1861 Mehmed Khairullah Pasha

 

 

Καιμακκάμης
1861-Mar 1862 Mehmed Khairullah Pasha
Mar 1862-Apr 1862 Kibrisli Mehmed Kamil Pasha (b. 1832 - d. 1913)(1st time) (acting)
Apr 1862-1863 Ziya Pasha
1863 Tevfik Pasha
Apr 1863-Oct 1864 Mehmed Halet Pasha (1st time) (d. 1879)
Oct 1864-Nov 1864 Kibrisli Mehmed Kamil Pasha (s.a.) (2nd time) (acting)
Nov 1864-1865 Taiyib Pasha
1865-1866 Ahmed Latif
Feb 1866-Jun 1868 Taiyib Pasha (2nd time)
1867–1868 Mehmed Halet Pasha (4th time) (s.a.)

 

 

Mütesarrif
1868-Oct 1871 Kücük Mehmed Said Pasha (b. 1838 - d. 1914)

 

 

Καιμακκάμης
Oct 1871–1872 Aziz Pasha (1st time)
May 1872–Oct 1873 Mehmed Veis Pasha (1st time)
1873–Dec 1873 Essad Pasha (d. 1876)
Dec 1873-Feb 1874 Ibrahim Pasha
Feb 1874–Dec 1874 Mehmed Nasif Pasha
Dec 1874-1876 Aziz Pasha (2nd time)
1876-1877 Mehmed Veis Pasha (2nd time)
1877-1878 Ahmed Bessim Pasha
1878 Sami Pasha

 

 Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image