Τράχωνας-Γαληνόπωρνη δάσος

Image

Κρατικό δάσος έκτασης 106 εκταρίων (794 σκαλών) στην κατεχόμενη από τους Τούρκους χερσόνησο της Καρπασίας. Βρίσκεται στα ανατολικά του χωριού Γαληνόπωρνη, στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Το ανάγλυφο στην περιοχή του δάσους είναι καμπίσιο με μια μικρή κλίση προς τη θάλασσα. Το υψόμετρο δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα.

 

Από γεωλογικής απόψεως, το δάσος βρίσκεται πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Αθαλάσσας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες και άμμοι), τον φλύσχη της Κυθρέας, τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκωσίας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, κροκάλες και ψαμμιτικές μάργες) και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν εδάφη τέρρα ρόζα, ξερορεντζίνες και αιολικά εδάφη. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το δάσος κυμαίνεται περί τα 450 χιλιοστόμετρα.

 

Κύρια είδη βλάστησης στο δάσος είναι αόρατοι, σχινιές, σπαλαθκιές, καθώς και ξισταρκές. 

 

Στην έκταση του δάσους υπάρχει αδιερεύνητος αρχαιολογικός χώρος. Πριν το 1974 είχε διερευνηθεί μόνο ένας μεγάλος υπόγειος τάφος με "δρόμο", των ελληνιστικών χρόνων. Πρόκειται για κτιστό τάφο, στην είσοδο του οποίου οδηγεί πετρόκτιστη κλίμακα.