Τράχωνας-Χαλάσματα δάσος

Κρατικό δάσος έκτασης 455 εκταρίων (3.400 σκαλών) στην κατεχόμενη από τους Τούρκους χερσόνησο της Καρπασίας. Βρίσκεται στα ανατολικά των χωριών  Άγιος Συμεών και Νέτα, στα διοικητικά όρια των οποίων περιλαμβάνεται. Περιβάλλεται από τα επίσης κρατικά δάση Παλαιοβίκλα, Νιτοβίκλα, Αγία Βαρβάρα, Ισάκκος, Καβάλλης και Καρπασία.

 

Το τοπίο στην περιοχή του δάσους χαρακτηρίζεται από μια γενική κλίση προς την θάλασσα. Το ψηλότερο σημείο είναι η κορφή Κάστρος (215 μέτρα), στο βόρειο τμήμα του.

 

Από γεωλογικής απόψεως, το δάσος βρίσκεται πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Αθαλάσσας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες και άμμοι), τον φλύσχη της Κυθρέας, τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκωσίας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, κροκάλες και ψαμμιτικές μάργες), τις προσχώσεις των αναβαθμίδων και τους γύψους του σχηματισμού Καλαβασού. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν εδάφη τέρρα ρόζα, καφκάλλες και ξερορεντζίνες.

 

Το δάσος προσεγγίζεται με τον ασφαλτόστρωτο δρόμο Λεονάρισσου-Γαληνόπωρνης που περνά από τα βόρειά του. Επίσης προσεγγίζεται με σκυρόστρωτο δρόμο που αρχίζει από το χωριό  Άγιος Συμεών.

 

Κύρια είδη βλάστησης στο δάσος είναι αόρατοι, σχινιές, σπαλαθκιές και ξισταρκές.