Τρόζαινα ή Τρόζενα

Image

Οικισμός της επαρχίας Λεμεσού, που εγκαταλείφθηκε μετά το 1931. Βρίσκεται περί το 1 χιλιόμετρο βορειοδυτικά του χωριού Γεροβάσα, στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Είναι κτισμένος σε μέσο υψόμετρο 400 μέτρων. Από γεωλογικής απόψεως βρίσκεται πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών). Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ασβεστούχα εδάφη.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται ο οικισμός κυμαίνεται περί τα 650 χιλιοστόμετρα. Στην περιοχή του καλλιεργούνταν κυρίως τα αμπέλια οινοποιησίμων ποικιλιών.

 

Πληθυσμός 

Η Τρόζαινα γνώρισε πληθυσμιακές αυξομειώσεις από το 1881 μέχρι το 1931. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 11 
1891
1901 24 
1911 27 
1921 22 
1931 45 

 

Στη συνέχεια το χωριό εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του οι οποίοι μετακινήθηκαν στο γειτονικό χωριό Γεροβάσα.

 

Η Τρόζαινα ήταν αρκετά μεγάλο τσιφλίκι (αγρόκτημα) κατά τον 19ο αιώνα και σαν τέτοιο βρίσκεται σημειωμένο στον χάρτη του Κίτσενερ του 1885. Η προέλευση της ονομασίας δεν είναι σαφής. Πιθανότατα είναι μεσαιωνική ή ακόμη κι αρχαία ελληνική (πρβλ. Τροιζήνα, αρχαία πόλη της Πελοποννήσου και παλαιός δήμος της Αττικής).

 

Κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια φαίνεται ότι η Τρόζαινα ήταν μικρός οικισμός. Δεν αναφέρεται όμως σε μεσαιωνικές πηγές.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image