Φαίδας Δαμασσαγόρα

Αρχαίος Έλληνας γιατρός που έζησε κι εργάστηκε στην Κύπρο κατά τον 4ο/3ο π.Χ. αιώνα, πέθανε δε κι ετάφη στην Παλαίπαφο. Μας είναι γνωστός από επιτύμβιό του, που έχει βρεθεί εκεί.

 

Το επιτύμβιο του Φαίδα είναι χαραγμένο στη βάση αγάλματος που θα πρέπει να παρίστανε τον ίδιο και που είχε τοποθετηθεί στον τάφο του στην Παλαίπαφο. Αναφέρεται στο επίγραμμα αυτό ότι ο Φαίδας ήταν γιος κάποιου Δαμασσαγόρα και καταγόταν από την Τένεδο. Ονομάζεται σοφώτατος μεταξύ των γιατρών, και περηφανεύεται ότι είχε δοξαστεί κάποτε σ' ολόκληρη την Ελλάδα. Κι ακόμη ότι είχε προγόνους από το γένος των Ατρειδών «που είχαν γίνει ηγεμόνες της Ελλάδος» (προφανώς εννοεί τον Αγαμέμνονα, αρχηγό όλων των Ελλήνων στον Τρωικό πόλεμο, και τους συγγενείς και απογόνους του).

 

Αν και καταγόμενος από το νησί της Τενέδου, ο Φαίδας αυτός θεωρούσε τον εαυτό του απόγονο των Ατρειδών (της Πελοποννήσου). Φαίνεται ότι πολλοί από την Τένεδο πίστευαν το ίδιο, θεωρώντας ότι κατάγονταν από τον Ορέστη που μετανάστευσε εκεί (όπως αναφέρει ο Πίνδαρος).

 

Δεν ξέρουμε πόσο διάσημος και δοξασμένος σ' όλη την Ελλάδα υπήρξε ο Φαίδας. Πάντως τότε η Πάφος ήταν πολύ σημαντική πόλη και δεν είναι παράξενο που προσέλκυσε τον γιατρό αυτό να εγκατασταθεί και να εργαστεί εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του.