Φίλαγρα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν στην ορεινή περιοχή της επαρχίας Λεμεσού, στην οροσειρά του Τροόδους, νότια του χωριού Κάτω Αμίαντος και δυτικά του χωριού Πελέντρι, στην περιοχή του μοναστηριού του Μέσα Ποταμού. Η ονομασία Φίλαγρα υπάρχει ακόμη σήμερα, ως τοπωνύμιο περιοχής στον κύριο δρόμο Καρβουνά-Σαϊττά. Σε παλαιούς χάρτες (όπως λ.χ. ο χάρτης του Α. Ortelius του 1573), ο οικισμός βρίσκεται σημειωμένος ως Filoga.

 

Τα Φίλαγρα, μαζί με άλλο γειτονικό οικισμό (τα Κάρταμα [Cardama] ή ίσως το Καρυδάκι  [Caridac] που επίσης δεν υπάρχουν σήμερα αλλά μαρτυρούνται σε παλαιές πηγές), ήταν πιθανώς τά δύο πραστεῖα τῶν Πελεντρίων που αναφέρει ο Γεώργιος Βουστρώνιος ότι είχαν παραχωρηθεί από τη βασίλισσα Αικατερίνη Κορνάρο στον κοντοσταύλη της Κύπρου Πέτρο ντ' Άβιλα το 1474 και που ακριβώς πιο πριν ανήκαν στον Ρίτζο ντι Μαρίνο.

 

Τα Φίλαγρα, όπως και οι γειτονικοί οικισμοί Κάρταμα και Καρυδάκι, διαλύθηκαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, από άγνωστες σε μας αιτίες. Οι κάτοικοί τους φαίνεται μετακινήθηκαν σε άλλα κοντινά χωριά και ιδίως στο Πελέντρι.