Φλάτρο προμαχώνας

Image

Ένας των 11 προμαχώνων των κυκλικών οχυρώσεων της Λευκωσίας που ανήγειραν οι Βενετοί το 1567-1570. Ο προμαχώνας, όπως και οι περισσότεροι από τους άλλους, πήρε την ονομασία ευγενούς οικογένειας της Λευκωσίας, σ' αυτή την περίπτωση της οικογένειας Φλάτρο, που είχε συνεισφέρει για την ανέγερση των οχυρώσεων της πρωτεύουσας.

 

Ο προμαχώνας βρίσκεται στην ανατολική πλευρά των κυκλικών οχυρώσεων της πρωτεύουσας, μεταξύ των προμαχώνων Καράφφα (που προστάτευε την πύλη της Αμμοχώστου) και Λορεντάνο.  Όπως και οι άλλοι 10 προμαχώνες της Λευκωσίας, είναι κι αυτός καρδιόσχημος.

 

(Βλέπε και λήμμα Λευκωσία, κεφάλαιο οχυρώσεις).