Φώτιος ο Κύπριος

Image

Σημαντικός Κύπριος λόγιος και σχολάρχης της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Θα πρέπει να γεννήθηκε κατά το α' μισό του 17ου αιώνα, αλλά είναι άγνωστος ο ακριβής χρόνος. Πέθανε στις αρχές του 18ου αιώνα, αλλά και του θανάτου του ο χρόνος είναι άγνωστος. Άγνωστος παραμένει και ο τόπος όπου γεννήθηκε. Ότι όμως ήταν Κύπριος δεν υπάρχει αμφιβολία, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι αναφέρεται και στις πηγές ως Φώτιος ο Κύπριος.

 

Είναι γνωστό ότι μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και υπήρξε μαθητής του περίφημου φιλοσόφου και ρήτορα Νικολάου Κριτίου. Αναφέρεται ότι διακρινόταν για την ελληνομάθειά του και φημιζόταν για τις εγκυκλοπαιδικές του γνώσεις. Λόγω της μεγάλης του μόρφωσης, διορίστηκε αρχικά γραμματέας (περί το 1768) και ύστερα αρχιγραμματέας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κι απέκτησε το αξίωμα του γενικού λογοθέτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αναλαμβάνοντας και οικονομικά και ταμειακά καθήκοντα.

 

Περί το 1793 ο Φώτιος ανέλαβε ως σχολάρχης της περίφημης πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και διηύθυνε πιθανότατα μέχρι το 1795. Αλλ' αργότερα απαντάται ξανά σε σχέση προς τη Σχολή, στην οποία φαίνεται να υπηρέτησε πάλι και να δίδαξε μεταξύ του 1795 και του 1803.