Φάρακλος ή Φαρακλός

Image

Πιθανός μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, στην επαρχία της Πάφου, που δεν υφίσταται σήμερα. Τοπωνύμιο Φαρακλός (αντί Φαλακρός [λόφος]) υπάρχει στην περιοχή του Ακάμα, μεταξύ του Νέου Χωριού και του εγκαταλειμμένου σήμερα χωριού Αντρολίκου. Στην τοποθεσία εκείνη, σύμφωνα προς πληροφορίες στα μέσα του 20ού αιώνα, του Ν.Γ. Κυριαζή («Τα Χωριά της Κύπρου», 1952, σσ. 183-184), σώζονταν ερείπια παλαιού οικισμού. Εξάλλου, η τοπική παράδοση αναφέρει την ύπαρξη, κάποτε, τέτοιου χωριού στην περιοχή. Ωστόσο τούτο δεν απαντάται σε παλαιές πηγές και ούτε σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου.

 

Το τοπωνύμιο Φαρακλός απαντάται και σε άλλες περιοχές της Κύπρου (Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας, Παραμάλι Λεμεσού, Ριζοκάρπασο, Άγιος Θεόδωρος Σολέας, Παλαιχώρι).