Φτερίτζ’ιν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Η μοναδική περί αυτού πληροφορία προέρχεται από απλή αναφορά στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας.

 

Στο χειρόγραφο αυτό μνημονεύεται οικισμός με την ονομασία Flerigi, και περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που υπάγονταν διοικητικά στη διοίκηση του διαμερίσματος της Πεντάγυιας.

 

Προφανώς δεν πρόκειται για το χωριό Φτέριχα, διότι αυτό ευρίσκεται κοντά στην Κερύνεια και όχι στην Πεντάγυια, ούτε και για το χωριό Φτερικούδιν διότι αυτό ευρίσκεται στην περιοχή της Πιτσιλιάς.

 

Τοπωνύμια Φτερίτζ'ιν και Φτερικούδιν στο υποκοριστικό ή και Φτερίτζ'ια (τα) στον πληθυντικό, είναι αρκετά συνηθισμένα στην Κύπρο, κυρίως στον ορεινό όγκο της οροσειράς του Τροόδους, και προέρχονται από το όνομα του αυτοφυούς φυτού. Δεν απαντάται όμως τέτοιο τοπωνύμιο στην περιοχή της Πεντάγυιας.