Χατζηχρίστου Αντώνιος Κυπραίος

Image

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Σώθηκαν στα ελληνικά κρατικά αρχεία έγγραφα τα οποία είχε υποβάλει προς την ελληνική κυβέρνηση τον Απρίλιο του 1865, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

 

Στα έγγραφα δεν αναφέρεται από ποιο ακριβώς μέρος της Κύπρου καταγόταν. Παντού όμως μνημονεύεται με το επώνυμο Κυπραίος ή και Κύπριος.

 

Ο Αντώνιος Χατζηχρίστου Κυπραίος φαίνεται ότι είχε πάει ως εθελοντής, σε νεαρή ηλικία, από την Κύπρο στην επαναστατημένη Ελλάδα και υπηρέτησε από την αρχή του αγώνα, δηλαδή από το 1821, μέχρι και το 1828. Σχετικό πιστοποιητικό, που επιβεβαιώνει την πολύχρονη υπηρεσία του, του έδωσαν δυο γνωστοί οπλαρχηγοί, ο Νικηταράς και ο Χατζή Χρίστος. Οι δυο οπλαρχηγοί βεβαιώνουν ότι ο Κύπριος αγωνιστής είχε υπηρετήσει υπό τις διαταγές τους από το 1821 μέχρι το 1828 κι ότι είχε πάρει μέρος στις μάχες της Τριπόλεως, του Νεοκάστρου, των Αθηνών και της Ναυπάκτου, κατά τις οποίες ἔδειξεν γενναιότητα κατά τοῦ  ἐχθρο.

 

Μετά το τέλος του αγώνα ο Αντώνιος Χατζηχρίστου Κυπραίος φαίνεται ότι παρέμεινε στην απελευθερωμένη Ελλάδα όπου και δημιούργησε πολυμελή οικογένεια. Τούτο προκύπτει από επιστολή του, ημερομηνίας 30.4.1865, που υπέβαλε προς το κράτος (επισυνάπτοντας και το πιστοποιητικό των στρατιωτικών του υπηρεσιών). Επειδή, όπως αναφέρεται, ο Κύπριος αγωνιστής ήταν αγράμματος, την επιστολή συνέταξε και υπέγραψε για λογαριασμό του κάποιος Δ. Σκανδαλίδης.

 

Στην επιστολή του ο Αντώνιος Χατζηχρίστου Κυπραίος λέγει ότι δεν είχε πάρει καμιά ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε, ότι παρέμεινε παραγκωνισμένος ἀγωνιστής, ότι τώρα (δηλαδή το 1865) ήταν πλέον προβεβηκώς ἡλικίας καί ἀνίκανος δι' ἐργασίαν, ότι ήταν οἰκογενειάρχης πολυμελοῦς ἀδυνάτου οἰκογενείας κι ότι βρισκόταν σε κατάσταση ἐσχάτης ἀνεκφράστου ἐνδείας. Έτσι, παρακαλούσε όπως του παραχωρηθεί σύνταξη. Την εποχή εκείνη ζούσε στην Κερατέα της Αττικής (περιοχή Λαυρίου).