Ακάμας

Image

Τοπωνύμιο και τριγωνομετρικό σημείο, στην Καρπασία, ύψους 26 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, κοντά στο ακρωτήρι Πλακωτής, στα βόρεια της Γιαλούσας. Ο Χόκαρθ δεν αναφέρει το ακρωτήρι της Πλακωτής, αντ' αυτού δε χρησιμοποιεί την ονομασία ακρωτήρι του Ακάμα. (D.G. Hogarth, Devia Cypria, London, 1889, σ. 93).

 

Η έκταση γύρω από τον Ακάμα βρίσκεται πάνω σε πρόσφατες αποθέσεις, κυρίως αμμοχαλίκων και ασβεστολιθικού ψαμμίτη της Ολόκαινης και Πλειστόκαινης περιόδου. Δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 500 χιλιοστόμετρα. Εκτός από πολύ λίγες εκτάσεις γύρω από την ακρογιαλιά, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εκαλλιεργείτο, πριν από την εισβολή, με καπνό. Ένας χωματόδρομος συνδέει τη Γιαλούσα με το ανατολικό τμήμα της περιοχής. Ο Χόκαρθ αναφέρει πως στα ανατολικά του ακρωτηρίου παρατήρησε μερικά κατάλοιπα εγκαταλειμμένου οικισμού, ενώ στα δυτικά διαπίστωσε ίχνη μικρού πύργου. Όμως τα θεωρεί όλα ως «κατάλοιπα πολλών σταθμών που διεξήγαγαν εμπόριο με την Ανατολία στους μεσαιωνικούς χρόνους».