Ακάμας χερσόνησος

Image

Η χερσόνησος του Ακάμα είναι η δυτικότερη χερσόνησος της Κύπρου και περιλαμβάνει το τμήμα εκείνο που εκτείνεται από τα νότια των Λουτρών της Αφροδίτης στα ανατολικά μέχρι το άκρο Γερονήσου στα δυτικά. Η χερσόνησος του Ακάμα που περιβρέχεται, όπως είναι φυσικό, από θάλασσα στις τρεις πλευρές, δεν ταυτίζεται με το δάσος του Ακάμα ή την περιοχή του Ακάμα.