Φλούδιν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός αναφέρεται από τον Ιησουίτη καθηγητή Τζιρόλαμο Νταντίνι, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Κύπρο κατά το έτος 1596 προκειμένου, κατ’ εντολή του πάπα Κλήμεντος Ζ΄, να εξετάσει την κατάσταση των Μαρωνιτών της Κύπρου. Σε σχετική έκθεσή του, ο Νταντίνι έγραφε ότι οι Μαρωνίτες της Κύπρου ήσαν τότε εγκατεστημένοι σε 19 συνολικά χωριά, τα οποία και κατονομάζει. Μεταξύ αυτών ήταν και το χωριό Φλούδιν. Ο Νταντίνι γράφει την ονομασία του χωριού ως Fludi που κατά μία άποψη ήταν το χωριό Φλαμούδι και όχι άλλος οικισμός.