Ακριτική ποίηση

Image

Με τον όρο ακριτική ποίηση είναι γνωστά στη νεοελληνική λογοτεχνία τα δημώδη και λόγια ποιήματα (Ακριτικός Κύκλος και Ἐπος του Διγενή Ακρίτα), που δημιουργήθηκαν κυρίως στο διάστημα μεταξύ 10ου και 15ου αιώνα, αφορμήθηκαν από τους αγώνες του Βυζαντίου εναντίον των Αράβων και εξυμνούν κατορθώματα και περιπέτειες μυθικών και υπερφυσικών ηρώων, των Ακριτών.

 

Ακριτικός Κύκλος και Έπος του Διγενή Ακρίτα:  Στην ακριτική ποίηση ξεχωρίζουμε δυο μεγάλες κατηγορίες ποιημάτων:

1. Τα ποιήματα του Ακριτικού Κύκλου και

2. Το Έπος του Διγενή Ακρίτα .

 

 

Ν. Σ. ΣΠΑΝΟΣ