Ακροτίκη

Image

Περιοχή της Κύπρου που αναφέρεται με την ονομασία αυτή μόνο στο μεσαιωνικό Χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά. Δεν σημειώνεται σε κανένα χάρτη, όμως από διάφορα εδάφια του έργου του Μαχαιρά εξάγεται το συμπέρασμα πως πρόκειται για μέρος της σημερινής περιοχής της Καρπασίας, αφού ο συγγραφέας τοποθετεί στην Ακροτίκη το χωριό Άγιος Ανδρόνικος Καρπασίας, την Κανακαριά (κοντά στη Γιαλούσα) και τον ορμίσκο Χελώνες Ριζοκαρπάσου. Ο de Mas Latrie (Hist. de Chypre, ii, p. 532) αναφέρει την Ακροτίκη σαν ορμίσκο κοντά στο Καρπάσι.