Ακρούντα

Ο Δήμος της Ανατολικής Λεμεσού

Image

Χωριό της επαρχίας Λεμεσού, 5 περίπου χμ. στα βόρεια της Γερμασόγειας. Βρίσκεται στα ΒΔ. του φράγματος της Γερμασόγειας, σε ένα υψόμετρο 110 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

 

Mε την μεταρρύθμιση του 2022 η Ακρούντα ενσωματώθηκε στον ευρύτερο Δήμο της Ανατολικής Λεμεσού μαζί με τους Δήμους Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας, και τις κοινότητες Αγίου Τύχωνα, Μαθικολώνης, Μουτταγιάκας και Φοινικαριών και Αρμενοχωρίου.

 

Βλέπε λήμματα: Δήμοι- Δημαρχεία και Δήμοι- Δημαρχεία- Οι 20 Δήμοι της μεταρρύθμισης του 2022

 

Γεωλογία

Η Ακρούντα είναι τοποθετημένη στο σημείο επαφής των ιζηματογενών και πυριγενών πετρωμάτων. Στην πρώτη περίπτωση, δεσπόζουν οι κρητίδες, οι μαργαϊκές κρητίδες και οι άργιλλοι, ενώ στη δεύτερη τα κυρίαρχα πετρώματα είναι οι λάβες και οι σερπεντίνες. Τα εδάφη που αναπτύχθηκαν στην περιοχή του χωριού είναι τα ασβεστούχα, τα φαιοχώματα και τα πυριτιούχα.

 

Τοπίο- κλίμα

Το τοπίο είναι αρκετά διαμελισμένο από το ποτάμιο δίκτυο του ποταμού της Γερμασόγειας και των παραποτάμων του. Η επίσκεψη από τη Λεμεσό στην Ακρούντα ακολουθεί πρώτα την κοιλάδα του ποταμού της Γερμασόγειας, όπου κατασκευάστηκε το 1968 το γνωστό φράγμα της Γερμασόγειας. Από εκεί μέχρι το χωριό η διαδρομή ακολουθεί την κοιλάδα του Αρκακιού του Μοναστηριού. Στην κοιλάδα αυτή κατασκευάστηκε το 1947 ένα άλλο μικρό φράγμα.

 

Βλέπε λήμμα: Γερμασόγειας ποταμός

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι 553 χιλιοστόμετρα. Ο πιο βροχερός μήνας είναι ο Δεκέμβριος, με μια μέση μηνιαία βροχόπτωση 131 χιλιοστόμετρα. Οι πιο ξηροί μήνες είναι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος με μόνο ένα χιλιοστόμετρο μέση μηνιαία βροχόπτωση. Όμως η κατασκευή του μικρού φράγματος στα ΒΔ. του χωριού, χωρητικότητας 23.000 μ.³ και η κατασκευή του φράγματος της Γερμασόγειας, στα ΝΑ. του χωριού, χωρητικότητας 13.600.000 μ.³ συνέβαλαν στην άρδευση αρκετών εκατοντάδων σκαλών ξηρικής γης, που είχε σαν επακόλουθο την ανάπτυξη αρδεύσιμων καλλιεργειών. Τέτοιες καλλιέργειες είναι τα εσπεριδοειδή, τα οπωροφόρα, τα λαχανικά, οι πατάτες (κυρίως ανοιξιάτικης εσοδείας) και τα νομευτικά φυτά. Καλλιεργούνται επίσης οι ελιές, τα σιτηρά και λίγα αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών.

 

Από το φράγμα Γερμασόγειας αρδεύονται κάπου 653 σκάλες γης του χωριού, που έχουν αναδιανεμηθεί με το σχέδιο του αναδασμού.

 

Η Ακρούντα είναι από τα πρώτα χωριά της Κύπρου που δέχτηκαν το σχέδιο του αναδασμού. Είναι μάλιστα το πρώτο χωριό στο οποίο συμπληρώθηκε το σχέδιο, στα 1974, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η μέση έκταση ιδιοκτησίας κατά 32,5% και η μέση έκταση τεμαχίου κατά 171%. Κατασκευάστηκε επίσης καινούργιο οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί όλα τα νέα τεμάχια. Ο μέσος αριθμός τεμαχίου κατά ιδιοκτήτη μειώθηκε κατά 50%. Τάχθηκαν υπέρ του σχεδίου του αναδασμού το 83,11% των δικαιούχων ιδιοκτητών, που είναι ένα από τα πιο ψηλά ποσοστά στην Κύπρο.

 

Σε μικρό βαθμό είναι ανεπτυγμένη στο χωριό και η κτηνοτροφία.

 

Συγκοινωνίες- πληθυσμός

Από συγκοινωνιακής άποψης το χωριό στα νότια συνδέεται μέσω Γερμασόγειας με τον κύριο δρόμο Λεμεσού- Λευκωσίας και το δρόμο Λεμεσού -Λάρνακας. Στα βορειοανατολικά συνδέεται με ασφαλτόστρωτο δρόμο με τον Αρακαπά. Το ανάγλυφο του εδάφους δεν επιτρέπει συγκοινωνιακές συνδέσεις με τα γειτονικά χωριά στα δυτικά και ανατολικά. Η μόνη εξαίρεση είναι η σύνδεση μέσω του φράγματος της Γερμασόγειας με τα Φοινικάρια, που βρίσκονται στα ΝΑ. της Ακρούντας.

 

Ο πληθυσμός της Ακρούντας από  το 1881 μέχρι σήμερα παρουσιάζει αυξομειώσεις.Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 97 
1891 126 
1901 148 
1911 160 
1921 180 
1931 200 
1946 260 
1960 265 
1973 254 
1976 275 
1982 236 
1992 281 
2001 345 
2011 455
2021 521

 

Μετά την κατασκευή του φράγματος της Γερμασόγειας, την εφαρμογή του αναδασμού και τη βελτίωση της κοινωνικο- οικονομικής δομής του χωριού, παρατηρήθηκε μια μικρή τουριστική ανάπτυξη. Χτίστηκαν μερικά εξοχικά σπίτια, κυρίως από αλλοδαπούς και Κυπρίους που διαμένουν στις πόλεις.

 

Βλέπε λήμμα: Γερμασόγειας φράγμα

 

Ονομασία

Τοπων: Ακρούντα, ένα από τα αρχαία ονόματα κυπριακών χωριών, κατά τον Νέαρχο Κληρίδη, όνομα που προέρχεται από τη λ. άκρον (=άκρα) και υποδηλώνει κώμη που βρίσκεται χτισμένη στην άκρη μιας κοιλάδας, όπως συμβαίνει με την Ακρούντα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

www.polignosi.com