Αικατερίνη αγία, Τάλα

Image

Η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στην Τάλα (επαρχία Πάφου) είναι του τύπου της μονόκλιτης με τρούλλο. Είναι εξωτερικών διαστάσεων 18,70X8,05 μέτρων χωρίς την αψίδα. Η σημερινή εκκλησία προέρχεται από επέκταση και μετασκευή παλαιότερης εκκλησίας, καμαροσκέπαστης, μικρότερου μήκους, τμήμα της οποίας είναι ενσωματωμένο στη δυτική καμάρα της εκκλησίας. Για να γίνει η μετασκευή της αρχικής εκκλησίας, κατεδαφίστηκε η αψίδα και ίσως τμήμα του βόρειου και του νότιου τοίχου και προστέθηκε ο μονόκλιτος με τρούλλο. Από τον αρχικό ναό σώζεται τμήμα διαστάσεων 8,05X8,70 μέτρων. Στο κέντρο του δυτικού τοίχου υπάρχει η αρχική θύρα, ενώ η νότια θύρα της αρχικής εκκλησίας εντοιχίστηκε και ανοίχτηκαν δυο νέες στο νότιο τοίχο, μια δυτικά και η άλλη ανατολικά της αρχικής εισόδου. Ο ναός έχει μικρό ορθογώνιο παράθυρο στο βόρειο τοίχο κι ένα στενό φωτιστικό άνοιγμα στην ημικυκλική αψίδα. Τέσσερα μικρά παράθυρα υπάρχουν και στον τρούλλο. Ο τρούλλος είναι σχετικά μεγάλος, ενώ το βόρειο και νότιο τόξο (που μαζί με τις καμάρες στηρίζουν εσωτερικά τον τρούλλο) δεν διαγράφονται εξωτερικά ούτε σαν ημικύκλια ούτε σαν αέτωμα όπως συνήθως. Αντίθετα καταλήγουν σε ευθύγραμμο τμήμα που υψώνεται σαν κεφαλαίο Π στον νότιο και βόρειο τοίχο, όπως στην εκκλησία της Αγίας Νάπας στο Καντού και του Αγίου Ιωάννη στην Ερήμη.