Αλουποτζοίτης

Image

Στύπη η στρηπτή, Stypa tortilis. Αγγλ: Feather grass. Οικογένεια Αγρωστιδών. Αγριόχορτο, που στην Κύπρο αυτοφύεται σε 5 είδη, γνωστό και με τις ονομασίες λουππατζ'οίτης, αρκοσίταρον και σιταρόχορτον. Συναντάται σε τόπους ξηρούς και χέρσους. Πήρε την ονομασία αυτή γιατί πιστευόταν ότι με το φυτό αυτό η αλεπού έφτιαχνε την φωλιά της και γιατί περιτυλίγεται στην ουρά και κολλά στο τρίχωμά της επειδή είναι φυτό κολλώδες. Πρβλ. και σχετικό τετράστιχο του Παύλου Λιασίδη:

 

Μες στον τζ 'αιρόν του λουππατζ’οίτη οι αλουποί

ποξυλιανίσκουν,   oι φτωσ’οί,   ...καλαθουρκάζουν...

Άμα λουβίσει πκιόν χαμαί, βκαίννουν σκοποί,

γλέπουν  τες μάντρες,   τους  γουμάες, κλεφτουρκάζουν...

 

Τα άγανα των φυτών αυτών είναι επικίνδυνα για τα ζώα καθώς το 

 ”V” σχήμα τους, με το αιχμηρό άκρο, διευκολύνει τη βαθιά διείσδυσή τους και τα ”αγκαθάκια” που έχουν κατά μήκος είναι υπεύθυνα για τη ”μονόδρομη” μετακίνησή τους μέσα στο δέρμα, με συνέπεια να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Τα άγανα προκαλούν ενόχληση, πόνο και φλεγμονή σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος βρεθούν και είναι ικανά να φράσουν σε εσωτερικά όργανα, όπως πνεύμονες, καρδιά, νωτιαίο μυελό.