«Ασθενής Λύρα»

Image

Τίτλος της πρώτης από τις δυο ποιητικές συλλογές που κυκλοφόρησε ο εθνικός ποιητής της Κύπρου Βασίλης Μιχαηλίδης. Η «Ασθενής Λύρα» εξεδόθη στη Λεμεσό, από το τυπογραφείο της εφημερίδας «Αλήθεια»*, το 1882, ενώ το δεύτερο βιβλίο του ποιητή, με τίτλο «Ποιήματα», εξεδόθη και πάλι στη Λεμεσό το 1911.

 

Όπως σημειώνει ο Ν. Ξιούτας στον πρόλογο της έκδοσης των «Απάντων» του Βασίλη Μιχαηλίδη που έγινε από τον Δήμο Λεμεσού, χαρακτηριστικώτερο τῆς φτωχικῆς καί ἂθλιας ζωῆς πού ἒζησε (ὁ ποιητής) εἶναι ὃτι καί ἡ ἒκδοση τῶν πρώτων τοῦ ποιημάτων... μέ τόν τίτλο «Ἀσθενής Λύρα» καί ἡ ἒκδοση τοῦ 1911 ...ἒγιναν ἀπό μόνο τό λόγο ν' ἀνταποκριθῆ ὁ ποιητής, ὁ ἐθνικός ποιητής τῆς Κύπρου, στίς βιοτικές ἀνάγκες τῆς καθημερινῆς ζωῆς...

 

Με χαρακτηριστική μετριοφροσύνη, ο Βασίλης Μιχαηλίδης  παραθέτει στην «Ασθενή Λύρα» τον ακόλουθο πρόλογο τοῖς φίλοις ἀναγνώσταις:

Κοντά στά κελαδήματα τῶν ἀηδονιῶν τά τόσα,

ἀκούσατε κ' ἓνα  πουλί πού εἶναι τραυλό στην γλῶσσα.

Καί μήν βλέπετ' ἄν δέν μπορῆ σωστά νά κελαδήση,

δέν ἢπιε ἀπό τήν Κασταλιά, τήν ξακουσμένη βρύση.

 

Στην «Ασθενή Λύρα» ωστόσο δεν περιλαμβάνονται τα γνωστότατα και σημαντικά επικά ποιήματα του Μιχαηλίδη, που γράφτηκαν αργότερα. Περιλαμβάνονται κατώτερα κυρίως ποιήματα, τα περισσότερα γραμμένα στην καθαρεύουσα, κατά την περίοδο 1875-1881. Τέτοια ποιήματα είναι Τό Σίγαρον, Τό Ἀεράκι, Ἡ Σταθερότης, Ἐγερτήριον, Μία Νύξ, Τῇ Μούσῃ μου, Ἡ Κύπρος πρός τούς λέγοντας ὃτι δέν εἶν' ἑλληνική κ.α.

 

->Μιχαηλίδης Βασίλης