Ασκία

Αρχαία ονομασία του χωριού Άσσια της Μεσαορίας. Με την ονομασία Ασκία το χωριό αναφέρεται από τον 4ο μ.Χ. αιώνα στον Βίον του αγίου Σπυρίδωνος, όπου διαβάζουμε ότι ο ἃγιος ἂγροικος μέν ἦν ὡς εἰπεῖν κατά τήν ἀνατροφήν, ἐν χωρίῳ Ἀσκίᾳ καλουμένῳ γεννηθείς εἰς τήν Κυπρίων ἐπαρχίαν...

 

Με την ίδια ονομασία το χωριό αναφέρεται και κατά τον Μεσαίωνα και δη στο Χρονικόν του Λεοντίου Μαχαιρά κ.α.

 

-> Άσσια