Ασσί

Image

Ο ασκός. Είδος δοχείου για μεταφορά υγρών, και κυρίως κρασιού, που εχρησιμοποιείτο από τα αρχαία χρόνια μέχρι και εντελώς πρόσφατα. Το ασσ'ίν κατασκευαζόταν από προσεκτικά επιλεγμένο δέρμα τράγου ή και άλλου ζώου. Το δέρμα αφαιρείτο από το ζώο ολόκληρο, με προσοχή, και ύστερα από μια πολύπλοκη επεξεργασία (βλέπε λήμμα βυρσοδεψία) εχρησιμοποιείτο σαν δοχείο σε σχήμα σάκου. Με το δοχείο αυτό κουβαλούσαν και εμπορεύονταν το κρασί.

 

Με βάση τον ασκό οι αρχαίοι κατασκεύαζαν είδος μικρού αγγείου με ατρακτοειδές χαμηλό σώμα και μεγάλη τοξωτή λαβή, που στην εξέλιξή του πήρε μορφή ζώων ή πουλιών. Συμβατικά τα είδη των αγγείων αυτών ονομάστηκαν από τους αρχαιολόγους ασκοειδή αγγεία. Τέτοια αγγεία απαντώνται σ' ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο.

 

Το ασσ'ίν είχε, σε παλαιότερες εποχές, χρησιμοποιηθεί πολύ στην Κύπρο. Χωρικούς που κατέβαιναν στις πόλεις από τα αμπελοχώρια μεταφέροντας κρασί σε ασσ’ιά, μπορούσε να συναντήσει κανένας στην Κύπρο μέχρι και πριν 40-50 χρόνια.

 

Το ασσ’ίν δεν χρησιμοποιείται πια.

Φώτο Γκάλερι

Image