Αύδιος Βάσσος Audius Bassus

Ρωμαίος ανθύπατος της Κύπρου κατά το 198/199 μ.Χ., ο 43ος σύμφωνα προς τη νεότατη αρίθμηση του Τ.Β. Mitford. To πλήρες όνομά του ήταν C. Numitorius Audius Bassus.

 

Βρέθηκαν ως τώρα 5 μιλιοδείκτες με το όνομά του: με μια δίγλωσση επιγραφή 5 χμ. δυτικά των Σόλων, με μια άλλη ελληνική στις Πάνω Αρόδες, μια δίγλωσση στο Χα Ποτάμι ανατολικά των Κουκλιών και δυο άλλες σε άλλα μέρη.