Αγκώνα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υπάρχει σήμερα. Στον χάρτη του Abraham Ortelius (1573), ευρίσκεται σημειωμένος ως Αngone, που πιθανόν να ήταν Αγκώνα.

 

Βρισκόταν στην επαρχία της Αμμοχώστου, στα βόρεια του χωριού S. Andronico (= Άγιος Ανδρόνικος), στους νότιους πρόποδες της οροσειράς του Πενταδάκτυλου, όχι μακριά από το κάστρο της Καντάρας.

 

Στην περιοχή υπάρχει σήμερα το χωριό Άρδανα, του οποίου όμως πολύ απέχει η ονομασία από του Angone. Ανατολικότερα σημειώνεται και οικισμός Chionia (=Κιόνια).

 

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον οικισμό Angone, του οποίου η αρχική ονομασία ίσως παραφθάρηκε κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας.