Αγρίδια υδατοδεξαμενή

Χωμάτινη εξωποτάμια υδατοδεξαμενή, χωρητικότητας 59.000μ³, που κατασκευάστηκε το 1983 στην περιοχή του χωριού Αγρίδια στα πλαίσια του Σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλιάς.