Αινεαδαίος

Image

Ονομασία μήνα στην αρχαία Κύπρο, σύμφωνα προς το «αυτοκρατορικό ημερολόγιο» που υιοθετήθηκε από τους Παφίους και ίσχυσε περίπου από το 15 μέχρι το 2 π.Χ. Στο ημερολόγιο αυτό οι 12 μήνες είχαν ονόματα προερχόμενα από την οικογένεια του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου και της μυθολογικής γενεαλογίας του.

 

Ο μήνας Αινεαδαίος πήρε το όνομα του μυθικού ήρωα της Τροίας Αινεία (γιου της Αφροδίτης και του Αγχίση — απ' όπου άλλος μήνας ονομαζόταν Αγχισαίος).

 

Ο Αινεαδαίος ήταν ο 4ος μήνας του ημερολογίου κι αντιστοιχούσε προς τον Αύγουστο (ο χρόνος άρχιζε με τον μήνα Αφροδίσιον που αντιστοιχούσε προς τον Μάιο).