Ανυχίδες

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα και είναι άγνωστο πότε και γιατί διαλύθηκε. Αναφέρεται από τον ιστορικό του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο ως Anichides, ένα από τα χωριά που μετά το 1460 δόθηκαν από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β’ στον ευγενή Ιωάννη Πέρες Φαμπρέγκ.

           

Δεν υπάρχει κάποια αναφορά που να μας επιτρέπει τον καθορισμό της περιοχής στην οποία βρισκόταν το χωριό αυτό. Κοντά στο χωριό Δίκωμο της επαρχίας Κερύνειας διασώζεται το τοπωνύμιο Ονίσ’ια (η), αγροτικός συνεταιρισμός κατά τα μέσα του 20ού αιώνα, και πιθανό να ήταν εκεί η θέση του μεσαιωνικού χωριού, εάν δεχθούμε επιβίωση του μεσαιωνικού τοπωνυμίου με αλλοίωση. Αλλά και στην επαρχία Πάφου, κοντά στο χωριό Δρύμου, διασώζεται τοπωνύμιο Ανισάς (ο).