Βαλδουίνος ντ Ιμπελέν

Image

Ευγενής, μέλος της μεγάλης οικογένειας των Ιμπελέν (Ιβελίνων) της Κύπρου, κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας, θείος του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Β' (1285 -1324). Ήταν αδελφός της Ισαβέλλας ντ' Ιμπελέν, συζύγου του βασιλιά Ούγου Γ' (1267 -1284), του οποίου παιδιά ήταν ο βασιλιάς Ερρίκος και ο Αμάλριχος.

 

Στις 24 Ιουνίου του 1286 ο Βαλδουίνος ντ' Ιμπελέν ήταν επικεφαλής στόλου και ιπποτών που είχαν μεταφέρει τον βασιλιά Ερρίκο στην Άκρα, όπου του έγινε θερμή υποδοχή από τους εκεί Χριστιανούς.

 

Ο Βαλδουίνος ντ' Ιμπελέν ήταν ένας από την ομάδα των ισχυρών ευγενών της Κύπρου που συντάχθηκαν με το μέρος του Αμάλριχου, νεότερου αδελφού του βασιλιά Ερρίκου, και τον βοήθησαν στο επιτυχές πραξικόπημά του το 1306, που είχε ως αποτέλεσμα την εκδίωξη του Ερρίκου και την ανάληψη της εξουσίας από τον αδελφό του. Όπως αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο οποίος περιγράφει με γλαφυρότητα το κίνημα του Αμάλριχου κατά του Ερρίκου (Χρονικόν, παρ., 48), πρώτος από τους συνωμότες ο Βαλδουίνος ντ' Ιμπελέν ανέβηκε στο δωμάτιο του βασιλιά Ερρίκου, που ήταν άρρωστος, για ν' αναγγείλει την έναρξη του κινήματος.

 

Μετά την υπερίσχυση των συνωμοτών και την ανάληψη της εξουσίας από τον Αμάλριχο, ο βασιλιάς Ερρίκος απεσύρθη στην έπαυλή του στο Στρόβολο κι αργότερα κρατήθηκε αιχμάλωτος στην Αρμενία. Μερικοί από τους συνωμότες, μεταξύ των οποίων κι ο Βαλδουίνος ντ' Ιμπελέν, μετανόησαν λίγο αργότερα, και συντάχθηκαν με το μέρος του βασιλιά, με αποτέλεσμα να δεχθούν την οργή του Αμάλριχου. Ο τελευταίος συνελήφθη κι εκτοπίστηκε αρχικά στο κτήμα του στο χωριό Κοράκου (Σολιά), αργότερα δε εξορίστηκε σε χωριστό κάστρο. Σε άλλο κάστρο εκρατείτο ο βασιλιάς, και σε άλλο ο πιστός του σινεσκάρδος Φίλιππος ντ' Ιμπελέν, μέλος κι αυτός της οικογένειας των Ιβελίνων.

 

Ο βασιλιάς Ερρίκος μπόρεσε να επιστρέψει στην Κύπρο και να πάρει τον θρόνο του μόνο μετά τον θάνατο του Αμάλριχου, που συνέβη το 1310. Ο Βαλδουίνος κι ο Φίλιππος ντ' Ιμπελέν, μαζί με 4 ακόμη ιππότες, παρέμειναν ως όμηροι στην Αρμενία για λίγο ακόμη, μέχρις ότου επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες μεταξύ των δυο βασιλείων, που αφορούσαν κυρίως τα προβλήματα που δημιούργησε το πραξικόπημα και η φυλάκιση του Ερρίκου στην Αρμενία.

 

» Ιβελίνοι