Βάρτιτζη

Image

Μια από τις 35 περίπου ποικιλίες συκιών που καλλιεργούνται στην Κύπρο από τα αρχαία χρόνια. Όλες αυτές οι ποικιλίες ανήκουν στο είδος συκή η κοινή ή καρική (Ficus carica), που στην Κύπρο λέγεται συτζ'ιά. Η βάρτιτζ'η συτζ'ιά δίνει σύκα που λέγονται βάρτικα.