Βηχιανός άγιος

Image

Κύπριος τοπικός άγιος, άγνωστος στους χρονογράφους και τους συναξαριστές. Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε βιογραφικά στοιχεία. Ωστόσο στο χωριό Ανάγυια της Λευκωσίας υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στους αγίους Βηχιανό και Νόμωνα, που συνεορτάζονται στις 11 Δεκεμβρίου. Και οι δυο εικονίζονται ως μοναχοί σε φορητή εικόνα του 17ου αι. Επίσης ο άγιος Βηχιανός εικονίζεται σε τοιχογραφίες αρκετών εκκλησιών της Κύπρου, από τον 14ο αι. κε.

 

Ο Cobham αναφέρει επιγραφή σχετική με τον άγιο Βηχιανό, χωρίς να εξηγεί πού την συνάντησε: «Χάριν ἒλαβον παρά τοῦ Κυρίου θεραπεύειν πάσχοντας ἀπό τόν βῆχα». Συνδυάζοντας την επιγραφή αυτή με χωρίον του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου στο Ἐγκώμιον προς τον πατριάρχη Γεννάδιο, όπου κάνει αναφορά σε ένα άγιο Γερμανό που «ἀπό πολλῆς ψυχρότητος τέθνηκεν καί ἰαματικήν πρός τοῦτο τό πάθος [δηλαδή το κρυολόγημα] κέκτηται χάριν», μερικοί ερευνητές υποθέτουν ότι το όνομα Βηχιανός είναι επώνυμο του αγίου Γερμανού (βλ. Χάκκετ Παπαϊωάννου, Ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τ. Β', 1927, σ. 220).

 

Για τον άγιο Βηχιανό έγραψε μελέτη ο Α.Κ. Ιντιάνος («Οἱ ἃγιοι Βηχιανός καί Νόμων», Κυπρ. Σπουδαί, Δ', 1940-42, σσ. 65-86), όπου απαριθμεί μεταξύ άλλων και τις επιγραφές γι’ αυτόν σε εικόνες του στην Κύπρο, όπως στην Ανάγυια, στην Κισσούσα Λεμεσού κ.α., καθώς και σχετικές πληροφορίες για τη λατρεία του αγίου σε διάφορα μέρη του νησιού.

 

Ο Α.Κ. Ιντιάνος αναφέρει και τον τύπο άγιος Βησσιανός αντί Βηχιανός, και θεωρεί πιθανό ότι προέρχεται από το όνομα του αγίου Βικεντίου ή και του αγίου Βησσαρίωνος.

Φώτο Γκάλερι

Image